Provozní řád dětské skupiny Jiskřička

Provozovna : Hodkovická 304/1, Liberec 6, 46006

Provozovatel: Spolek Ruku v ruce Liberec     

Sídlo: Maršíkova 288/8 Liberec 6, 46006

Odpovědná osoba: Andrea Dubská

 

1. Provozní doba dětské skupiny: Po – Pá : 8:00- 16:00 (Po domluvě  s rodiči od 16hod)

2.
Věk dětí :  Dětská skupina je určena pro děti od 1 roku věku.

3. Příjem dítěte :
Při první návštěvě prosím vyplňte evidenční list dítěte a nahlaste potřebné údaje o Vašem dítěti. Dítě bude převzato oproti podpisu. Údaje dítěte budou uloženy v naší databázi . Informace budou chráněny před zneužitím v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Dítě zujte a převlékněte dle uvážení a svršky uložte do skřínky.

4.  Předání dítěte:
Při vyzvednutí dítěte se doprovod prokáže dokladem totožnosti. Dítě bude předáno proti podpisu osoby, která dítě přivedla. V případě, že dítě bude vyzvedávat jiná osoba, je toto nutné nahlásit již při přijmu dítěte. Doprovod nesmí být mladší 18-ti let věku.

V případě nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby, bude o dítě postaráno do příchodu rodičů. Za každou započatou hodinu takovéto péče bude účtováno 150 Kč. Rodiče budou vyrozuměni všemi dostupnými způsoby. Dále budeme informovat policii ČR.

5. Důležité informace pro Vás :
Nepřijímáme děti s infekčními nemocemi nebo nachlazené. Toto opatření je v zájmu všech malých návštěvníků DS. Doufáme, že opatření pochopíte. Za věci odložené mimo skřínku neručíme. Dojde li v DS ke znečištění svršků Vašeho dítěte, zapůjčíme Vám náhradní oblečení. Za zapůjčení požadujeme vratnou zálohu 100 Kč, která bude vrácena při odevzdání vypraného zapůjčeného oblečení. V případě jakéhokoli ohrožení evakuujeme děti mimo budovu. Nemusíte mít obavy, Vaše děti jsou u nás v bezpečí. V době, kdy bude vaše dítě v DS, Vás žádáme, aby jste se zdržovali v blízkosti města Liberec, může se stát, že vás dítě bude potřebovat.

V případě jakéhokoli zranění bude poskytnuto základní ošetření či poskytnutí první pomoci.

6. Personál: O Vaše děti se starají pečovatelky či osoby s potřebným pedag. a zdravotním vzděláním.

7. Akce DS: Každý měsíc bude připravena nějaká akce pro děti.

8. Pitný režim, hygiena dětí a úklid:
Pro vaše děti máme připravenou filtrovanou vodu (odvápněnou a zbavenou chloru).

Dětem jsou k dispozici papírové ubrousky. V prostorách DC je prováděn každodenní úklid, který se dle potřeby opakuje i několikrát denně. Zajištěno je hygienické prostředí pro děti.

9. Pojištění DC:
Za věci Vašeho dítěte, které budou uloženy ve skříňce, přebíráme plnou odpovědnost (pro případ krádeže).Pro případ úrazu jsme pojištěni.

10. Poznámky:
Přinesené jídlo a pití bude uloženo na místo tomu určené, nedávejte je dětem do herny. Za dítě, které není  námi hlídáno zodpovídá  jeho doprovod. Chůvy musejí věnovat plnou pozornost dětem, které tu jsou bez rodičů. Hračky slouží všem, dohlédněte prosím na své děti, aby mohly dělat radost co nejdéle.

Kontakty

Provozovna : Hodkovická 304/1, Liberec 6, 46006

Provozovatel: Spolek Ruku v ruce Liberec     

Sídlo: Maršíkova 288/8 Liberec 6, 46006

Odpovědná osoba: Andrea Dubská

 

Kontakt : +420 608 208 203

E-mail: rukuvruceliberec@seznam.cz

^